Protecția datelor personale

Protecția datelor personale

Declarație de protecție a datelor personale

Prelucrarea datelor personale are loc sub incidența legilor în vigoare, în special a regulamentului de bază.

În măsura în care doriți să achiziționați serviciile speciale ale companiei noastre prin intermediul paginii noastre de Internet, este posibil ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie necesară. Este alegerea dumneavoastră dacă doriți să puneți la dispoziție date cu caracter personal (cum ar fi nume, formulă de adresare, număr de telefon, sau adresă de e mail). Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și dacă nu există o bază legală, în general, vom cere consimțământul persoanei în cauză.

Aceste date vor fi salvate atâta timp cât luați în considerare serviciile noastre, apoi datele vor fi șterse. Tratăm datele dumneavoastră personale cu confidențialitate și nu le divulgăm la terțe părți. Puteți oricând să cereți informații referitoare la datele dumneavoastră personale (mai multe despre asta în secțiunea “Drepturi de utilizare”).

Școala de Osteopatie Germană S.A. a implementat soluții tehnice și organizatorice pentru ca protecția datelor personale prin intermediul paginii de Internet să fie fără lacune.

Cu toate acestea, pot apare lacune de securitate în transferurile de date pe Internet așa încât o protecție absolută a datelor nu poate fi garantată. Din acest motiv, orice persoană poate să ne pună la dispoziție datele personale și prin alte modalități, cum ar fi telefonic.

1. Numele și formula de adresare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Responsabil în sensul menționat în regulamentul de bază al protecției datelor, altul decât în legile valabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte legi cu referire la protecția datelor, este…..

Formula de adresare

Conținutul lipsește încă

2. Cookie-uri

Pe pagina noastră de Internet folosim cookie-uri. Cookie-urile sunt date în format de texte mici care sunt salvate pe un computer prin intermediul unui browser de internet și care nu produc nici un fel de daune sistemului de operare.

Prin intermediul cookie-urilor, se poate optimiza experiența utilizatorului în interacțiunea cu pagina noastră de Internet în vederea informațiilor și ofertelor puse la dispoziție.

Cookie-urile ne permit să recunoaștem din nou utilizatorii paginii noastre de Internet. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura folosirea paginii noastre de Internet. Câteva cookie-uri rămân salvate pe dispozitivul cu care accesați pagina, până când le veți șterge.

Prin intermediul setărilor corespunzătoare ale browser-ului dumneavoastră, puteți să blocați oricând salvarea acestor cookie-uri. Cu atât mai mult, puteți șterge oricând cookie-urile deja salvate prin intermediul browser-ului sau a altor programe. Acest lucru este posibil în toate browser-ele folosite cu preponderență. Dezactivarea cookie-urilor poate, în unele cazuri, să nu permită utilizarea tuturor funcționalităților paginii noastre de Internet.

Pe lângă acestea, există și așa-zisele cookie-uri terțe care vin de la alți furnizori decât responsabilii pentru pagina de web.

3. Log-urile serverelor (server log files)

Furnizorul de servicii al paginilor de web salvează automat informațiile pe care le livrează automat un browser în așa zisele fișiere jurnal (log files) ale server-ului.

Acestea sunt:

  • tipul și versiunea browser-ului
  • sistemul de operare folosit
  • URL de referință
  • Hostname-ul computerului
  • ora cererii pe server

Aceste informații se referă la date anonime care sunt procesate când dumneavoastră accesați pagina noastră web. Aceste date nu se intercalează cu date provenite din alte surse. În cazul unei utilizări ilegale, se rezervă dreptul unei verificări.

Politica de confidențialitate a all-inkl.com https://all-inkl.com/datenschutz/

4. Înregistrarea pe pagina noastră de Internet

Aveți posibilitatea de a vă înregistra pe pagina noastră de Internet prin menționarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către noi pot fi vizualizate în masca folosită pentru înregistrare. Datele introduse de dumneavoastră vor fi folosite și salvate exclusiv de către noi. Putem permite transmiterea datelor cu caracter personal la una sau mai multe entități care procesează date cu caracter personal, dar cu condiția ca acestea să fie folosite doar intern.

5. Modalități de contactare prin Internet

Pagina noastră de Internet include, pe baza normelor legislative, informații care permit contactarea rapidă a companiei prin mijloace electronice, dar permit și o comunicare imediată cu noi, cum ar fi prin intermediul adresei de e-mail. Dacă luați legătura cu noi prin e-mail sau prin formularul de contact, datele cu caracter personal vor fi salvate automat. Datele cu caracter personal care ne parvin voluntar vor fi prelucrate și salvate pentru a lua legătura cu dumneavoastră. Aceste date nu vor fi transmise părților terțe.

Puteți să revocați consimțământul dumneavoastră oricând. Vă rugăm să vă adresați consultanților pe teme de securitate a căror date de contact se află mai jos.

6. Ștergerea și blocarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm și salvăm date cu caracter personal pentru o perioadă de timp, care este impusă de scopul pentru care sunt salvate datele sau de modul în care este reglementată de către directivele Uniunii Europene sau de către alte entități legale.

În cazul anulării scopului retenției datelor sau expirarea directivelor Uniunii Europene sau a altor legi în vigoare, datele cu caracter personal sunt șterse sau blocate regulat și în acord cu legislația în vigoare.

7. Drepturi de folosire

Aveți dreptul, pe baza unei cereri, să solicitați gratis informații despre datele dumneavoastră salvate. În conformitate cu legislația în vigoare aveți, adițional, dreptul la notificări, blocarea, ștergerea, limitarea prelucrării datelor dumneavoastră, revocarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau să depuneți o contestație cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să vă adresați în scris consultanților noștri pe teme de securitate prin datenschutz@icom.ro.

Pentru a putea ține cont în orice moment de o blocare a accesului la date este necesar ca datele să fie păstrate într-un format securizat în scopul unui eventual control. Dacă nu există o obligație legală de a arhiva datele, puteți cere ștergerea datelor. În cazul în care doriți acest lucru, putem bloca datele.

Aveți dreptul de a depune reclamații la autoritățile avizate.

8. Servicii ale terțelor părți

Oferta de pe pagina noastră web include, în parte, conținuturi și servicii ale altor furnizori care vin în completarea ofertei noastre. Accesarea acestor servicii a terților furnizori necesită transmiterea cu regularitate a adresei IP. În acest fel, furnizorii pot reține și salva adresa IP.

Exemple pentru astfel de cazuri sunt:

YouTube

Publicăm regulat video-uri pe teme de osteopatie. De asemenea, video-ul nostru de prezentare este publicat prin intermediul paginii de YouTube. La accesare, serverul de YouTube face legătura cu browser-ul și YouTube este informat în acest fel de adresa IP a utilizatorului.

Responsabilitatea noastră exclude modul în care datele sunt reținute de către YouTube. Recomandăm celor care doresc să fie siguri să nu acceseze YouTube.

Facebook

Noi nu folosim așa zis-ul buton de „Like” al Facebook-ului datorită discuțiilor în curs în Germania referitoare la protecția datelor. Actualmente este neclar dacă folosirea acestuia este în contradicție cu legile referitoare la protecția datelor. Prin integrarea butonului de “Like”, s-ar transmite o cantitate mare de date prin intermediul profilului de Facebook a acelei persoane care folosește butonul de “Like” sau accesează o pagină de Facebook. La apăsarea butonului pe care noi îl folosim, utilizatorii ajung pe pagina noastră de Facebook. La accesare, serverul de Facebook se conectează la browser, prin intermediul căruia Facebook este informat care este adresa IP a utilizatorului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru reținerea de date de către Facebook. Cine dorește să fie în siguranță să se deconecteze de pe profilul de Facebook înainte de a folosi pagina noastră web.

Declarația de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Facebook-ului: de-de.facebook.com/policy.php

Google Maps

Pagina noastră web folosește Google Maps, acesta fiind un serviciu de hărți oferit de Google (sediul principal Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA). La folosirea Google Maps se rețin, se prelucrează și se folosesc date referitoare la utilizarea funcționalităților hărților de către vizitatorii site-ului.

Reglementări referitoare la protecția datelor puteți citi pe https://policies.google.com/privacy?hl=de.

XING

Această pagină are link-uri către XING.de (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg). La accesare, nu sunt salvate date cu caracter personal, modul de utilizare nefiind evaluat.

Reglementări referitoare la protecția datelor puteți citi pe https://www.xing.com/privacy

Ne străduim să colaborăm cu terțe părți care folosesc adresa IP doar pentru transmiterea conținutului paginilor web. Dar totuși, nu avem nici o influență în cazul în care terțele părți salvează adresele IP. Această salvare poate, de exemplu, să servească unor scopuri statistice. Dacă dispunem de informații despre salvarea acestor date de către terțe părți, noi îi vom informa cu promptitudine pe utilizatorii noștri în privința acestui aspect.

INSTAGRAM

Pe paginile noastre web, sunt integrate funcționalități ale serviciului Instagram. Acestea sunt oferite prin intermediul Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră de Instagram, prin apăsarea butonului Instagram, puteți accesa conținutul paginilor noastre. În acest fel, Instagram poate corela vizitarea paginii noastre cu contul dumneavoastră. Vă atragem atenția că, în calitate de furnizor, nu avem cunoștințe despre conținutul datelor transmise, nici despre modul în care sunt utilizate de către Instagram.

Mai multe informații în acest sens găsiți în declarația de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând de Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

LinkedIn

Pagina noastră web folosește funcții ale rețelei de socializare LinkedIn. Acestea sunt oferite prin intermediul LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. La fiecare accesare a uneia din paginile noastre care conține componente LinkedIn, se stabilește o conexiune cu serverele LinkedIn. LinkedIn primește informația că ați accesat paginile noastre cu adresa dumneavoastră IP. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră de LinkedIn și folosiți butonul “Recommend”, este posibil ca LinkedIn să facă corelarea vizitei dumneavoastră pe pagina noastră cu acest cont. Vă atragem atenția că, în calitate de furnizor, nu avem cunoștințe despre conținutul datelor transmise și nici despre modul în care sunt utilizate de către LinkedIn.

Mai multe informații în acest sens găsiți în declarația de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal care aparține de LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

9. Link-uri către alte pagini web

Oferta noastră online conține link-uri către alte pagini web (așa numitele link-uri externe). Nu avem nici o influență asupra respectării legislației în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorii altor pagini web. Vă atragem atenția că printr-un click către o altă pagină web intrați sub incidența altor reglementări în ceea ce privește confidențialitatea datelor cu caracter personal. În aceste condiții, nu avem nicio influență asupra modului lor de prelucrare.

10. Politica de confidențialitate în cazul intervenției sau utilizării Google Analytics

Pagina noastră web folosește funcții ale serviciului de analiză web aparținând de Google Analytics care aparține de Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics folosește cookie-uri care sunt salvate pe computerul dumneavoastră și care permit analiza utilizării respectivei pagini web. Informațiile generate de cookie-uri despre modul dumneavoastră de utilizare a paginii web sunt, de regulă, transmise și salvate pe server-ele Google din SUA. În acord cu operatorii acestor pagini web, Google folosește aceste informații pentru a evalua rata de utilizare a paginii web, pentru a genera rapoarte referitoare la activitatea pe pagina web și pentru a pune la dispoziție alte informații detaliate despre utilizarea Internetului și a paginilor corelate cu pagina în cauză.

În cadrul Google Analytics, adresa IP transmisă de browser-ul dumneavoastră nu va fi corelată cu alte date de la Google.

Folosim Google Analytics datorită interesului justificat de a analiza și optimiza activitățile noastre de marketing și a intereselor financiare în sensul articolului 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO (se referă la legislația germană). Considerăm că interesul financiar de optimizare a activităților de marketing este îndreptățit. Am luat măsuri în evaluarea intereselor în favoarea persoanelor responsabile astfel încât aceste măsuri să nu fie foarte invazive.

Suntem de părere că prin acest lucru se poate îmbunătăți ușurința în utilizare. Așadar, am încheiat cu Google un contract de procesare a cererilor în conformitate cu articolul 28 DSGVO. În varianta aleasă de noi, datele cu caracter personal sunt șterse sau făcute anonime după 14 luni. Adițional, am activat anonymize.ip pentru a face anonime adresele IP. Prin aceasta ultimul octet al adresei dumneavoastră IP este scurtat de către Google, valabil pentru statele membre ale Uniunii Europene sau a statelor incluse în spațiul economic european. Doar în cazuri excepționale, întreaga adresă IP este transmisă unui server Google din SUA unde va fi scurtată. Google este certificat cu un acord Privacy-Shield și oferă o garanție a respectării nivelului de securitate european.

Puteți să evitați salvarea cookie-urilor prin setările corespunzătoare ale browser-ului dumneavoastră. În acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile paginii noastre web. În plus, puteți să împiedicați prelucrarea datelor generate de cookie-uri despre folosirea paginii web asociate adresei dumneavoastră IP prin salvarea și instalarea plugin-ului pentru browser accesibil la această adresă: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vă atragem atenția că Opt-out-Cookie-urile nu pot fi șterse atâta timp cât nu doriți înregistrarea datelor de evaluare. Dacă ați șters toate cookie-urile din browser, trebuie să setați din nou Opt-out Cookie-ul. Mai multe informații despre gestionarea datelor de către Google, setări și modalități de contestație aflați din declarația de confidențialitate aparținând de Google cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: https://policies.google.com/technologies/ads dar și din setările de vizualizare a reclamelor aparținând de Google https://adssettings.google.com/authenticated.

11. Modalități de contact prin pagina web și blog

Dacă ne transmiteți întrebări prin intermediul formularului de contact, datele introduse de către dumneavoastră prin intermediul formularului de contact, inclusiv datele de contact menționate de către dumneavoastră în vederea procesării cererii dumneavoastră, vor fi salvate de către noi. Nu se vor transmite datele către părți terțe. Totuși, în cazul în care așa ceva este necesar, vom cere acordul dumneavoastră în prealabil.

12. Blog-ul pentru comentarii și opțiuni ale abonamentului

Aveți posibilitatea de a lăsa comentarii individuale pentru fiecare secțiune pe blog-ul nostru pe adresa https://www.osteopathieschule.de/blog/?ref=hp. Un blog sau weblog (denumire prescurtată din cuvintele din limba engleză Web și Log, cu semnificația de jurnal) reprezintă un jurnal public, disponibil pentru vizualizare în care o persoană, blogger-ul, sau internațional denumită și weblogger, face însemnări, relatează întâmplări (postează) sau scrie gânduri (așa numitele blogspots).

Dacă adăugați un comentariu la un blog, pe lângă comentariu, se salvează și se publică date referitoare la momentul în care ați lăsat comentariul și numele de utilizator. De asemenea și adresa IP livrată de către furnizorul dumneavoastră de servicii vă fi salvată. Acest lucru are loc din motive de securitate, dar și în cazul în care comentariile atentează la drepturile părților terțe sau conținutul lor este ilegal. Salvarea datelor are loc deoarece în cazul încălcării drepturilor părților terțe, ne putem disculpa. Transmiterea acestor date nu are loc decât dacă se face conform cu legislația sau servește la apărarea în instanță.

Vă puteți abona la comentariile dintr-un blog. Dacă vă serviți de această funcționalitate, veți primi de la noi un e-mail generat automat prin care vă rugăm, printr-un proces “double-opt”, să confirmați adresa dumneavoastră de e-mail pentru a putea verifica dacă într-adevăr deținătorul adresei de e-mail a fost contactat pentru a confirma abonarea la blog.

13. Declarația de conformitate a protecției datelor Google Adwords Conversion Tracking

Paginile noastre web folosesc programul online „Google Adwords“. Acesta este un serviciu de analiză aparținând de Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prin acest serviciu, se pot activa reclamele în rezultatele căutărilor și în rețeaua de reclame Google. Se pot seta în avans cuvinte cheie care să afișeze în rezultatele căutărilor anumite reclame, în momentul în care utilizatorul folosește aceste cuvinte cheie. Reclamele sunt afișate prin intermediul unui algoritm aleatoriu. Scopul acestor prelucrări de date este de a afișa pe paginile de Internet reclamele relevante a unor terțe părți și în rezultatele căutărilor pe Google. Dacă ajungeți la noi pe site prin intermediul unei căutări pe Google, pe computerul dumneavoastră va fi salvat un “Conversation Cookie”. Acesta se șterge automat după 30 de zile și nu are ca scop identificarea utilizatorului. Cât timp cookie-ul nu este șters, acesta indică ce alte pagini în afară de pagina noastră principală au fost accesate. Google creează prin intermediul cookie-urilor statistici ale vizitelor utilizatorilor prin care putem măsura succesul unor AdWords. Dar prin aceasta nici noi nici alte persoane nu primesc informații prin care ar putea identifica utilizatorii. Folosim Google Adwords Conversion Tracking pe baza intereselor noastre justificate de a optimiza activitățile noastre de marketing și a intereselor noastre financiare în conformitate cu Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Folosim în exclusivitate cookie-uri în cadrul reclamelor care nu au impact asupra datelor sensibile și care din punctul nostru de vedere nu duc la identificarea utilizatorului. Afișarea oricărei reclame cu un scop anume și evaluarea acestora este de regulă transparentă pentru persoanele asupra cărora au un impact. Prin lipsa referirii la persoană, se urmăresc interesele dumneavoastră de a fi protejat.

Puteți să blocați permanent folosirea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a browser-ului dumneavoastră. Prin aceasta, se pot șterge cookie-uri deja existente. Dezactivarea se poate face de exemplu prin intermediul: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

De asemenea, aveți posibilitatea de a nu fi de acord cu reclamele Google. Mai multe informații despre regulamentul de protecție a datelor de la Google puteți găsi aici: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Declarația de protecție a datelor de la Google Tag Manager

Pagina noastră web folosește aplicația Google Tag Manager a firmei Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US „Google”). Aceasta este o funcționalitate care permite folosirea de website-tags printr-o interfață. Aplicația Tag Manager în sine (cea care implementează tag-urile) este un domeniu fără cookie-uri. Tool-ul declanșează alte tag-uri care culeg în anumite condiții date de la dumneavoastră. Google Tag Manager nu are acces la aceste date. Dacă are loc dezactivarea la nivel de domeniu sau de cookie, aceasta este activă pentru toate Tracking-Tags care sunt implementate cu Google Tag Manager. Mai multe informații și reglementări referitoare la protecția datelor de la Google Tag Manager găsiți pe https://www.google.com/intl/de/policies/.

15. Baza legislativă a prelucrării datelor

Pentru cele mai multe inițiative de prelucrare a datelor, vom cere acceptul dumneavoastră. În acest sens, baza legislativă este reprezentată prin Art. 6 I lit. a și Art. 7 DSGVO. Prelucrarea datelor poate să fie necesară pentru onorarea contractului dar și pentru inițierea condițiilor contractuale, ceea ce are impact asupra procesul de livrare a informațiilor de către dumneavoastră și aplicarea pentru un loc de studiu. În acest caz, baza legală este reprezentată de Art. 6 I lit. b DSGVO. Dacă prelucrarea datelor este necesară din obligații legale, cum ar fi cereri de informații fiscale, prelucrarea datelor se bazează pe Art. 6 I lit. c DSGVO. Prelucrarea datelor poate să aibă loc și pentru protecția intereselor vitale persoanelor în cauză și nu numai, având ca bază legală Art. 6 I lit. d DSGVO. În cazul în care nici una din situațiile descrise mai sus nu este îndeplinită, prelucrarea datelor poate avea loc conform cu Art. 6 I lit. f DSGVO. Aceste circumstanțe por surveni în cazul în care prelucrarea datelor are loc în scopul protecției justificate a unor interese ale companiei noastre sau ale altor părți terțe, atâta timp cât drepturile și libertatea fundamentală a persoanei în cauză nu sunt încălcate. Un interes justificat, de exemplu, reprezintă îndeplinirea acțiunilor în cadrul companiei noastre, care au ca scop protejarea intereselor angajaților și acționarilor noștri. De asemenea, supervizăm și comportamentul de utilizare prin intermediul cookie-urilor referitoare la reclame care nu vizează date sensibile și cu caracter personal.

Excluderea răspunderii

Disclaimer (neasumarea răspunderii pentru informații)

Conținutul acestei pagini web a fost și va fi revizuită cu cea mai mare grijă. Pentru corectitudinea, integritatea și actualitatea textelor afișate, nu există o garanție. Orice răspundere pentru pagube sau consecințe ale utilizării conținutului oferit este clar exclusă.

Multiplicarea și/sau difuzarea informațiilor prezentate pe acest Homepage se face cu acceptul scris al persoanei responsabile de conținutul afișat. Nicio informație legislativă pusă la dispoziție nu necesită consultanță legislativă.

Mențiuni privind dreptul de autor

Toate postările și imaginile publicate pe această pagină web sunt protejate prin dreptul de autor. Orice folosire nepermisă conform cu legea dreptului de autor necesită un consimțământ scris din partea persoanei care este responsabilă de publicarea conținuturilor de pe site. Este strict interzis ca textele și imaginile publicate să fie folosite în întregime sau parțial sau să fie transmise la părți terțe.

Excluderea răspunderii

Informațiile de pe această pagină web și subdomeniile sale aferente pot fi modificate sau actualizate oricând fără o informare în prealabil în acest sens. În cazul în care nu se menționează în mod explicit, nu există asigurări sau garanții care fac referire inclusiv la actualitatea, corectitudinea, integritatea sau calitatea informațiilor. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagube imediate sau pe termen mai lung, daune, daune indirecte cauzate din orice motiv sau de orice natură care au loc prin accesarea sau folosirea site-ului nostru incluzând infectarea cu viruși a dispozitivelor dumneavoastră.

Referințe și link-uri

La referințe directe sau indirecte spre site-uri străine (așa numitele “hyperlink-uri”), care se află în afara răspunderii autorului, asumarea răspunderii ar intra în vigoare doar dacă autorul are cunoștință despre conținut și dacă ar fi rezonabil și tehnic posibil să împiedice folosirea ilegală a conținutului. Autorul declară că la momentul setării link-urilor nu existau conținuturi ilegale pe paginile spre care s-au realizat link-urile. Asupra conținutului și formei actuale sau viitoare a paginilor spre care au fost realizate link-uri, autorul nu are nicio influență. De aceea, autorul nu este responsabil de niciun conținut al paginilor spre care s-au realizat link-uri, după setarea acestor link-uri. Această declarație este valabilă pentru toate link-urile și hyperlink-urile setate în oferta noastră, cât și pentru conținuturile cărților de oaspeți, a forumurilor de discuții, directoarelor cu link-uri, listelor cu adrese de e-mail și orice alte variante de baze de date spre a căror conținut există acces cu posibilitatea de modificare. Pentru conținuturi ilegale, greșite, incomplete și mai ales pentru pagube derivate din folosirea sau nefolosirea informațiilor publicate, este răspunzător doar furnizorul acestor pagini spre care este făcut link-ul și nu cel care setează link-ul spre aceste pagini.

Valabilitate juridică a excluderii răspunderii

Excluderea răspunderii este parte integrantă a ofertei pe Internet, spre care s-a făcut referință. În cazul în care părți, sau formulări singulare ale textului, nu corespund în totalitate cu legile în vigoare, părțile celelalte ale documentului nu sunt afectate în conținutul sau valabilitatea lor.